x

CHỨNG CHỈ VỀ CHẤT LƯỢNG

Với sự nỗ lực của Ban Lãnh Đạo cùng cán bộ công nhân viên trong công ty, sự đầu tư về trang thiết bị, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại, các dòng sản phẩm nói chung và các sản phẩm máy biến áp SANAKY nói riêng đạt chất lượng cao, đáp ứng được mọi yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng ở mọi miền Tổ Quốc. 

Sản phẩm Máy biến áp của công ty đã được Tổng cục đo lường chất lượng cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 8525:2015 

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn theo Quyết định số 1011/QĐ – EVN NPC ngày 07/04/2015 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn theo Quyết định số 651/QĐ – ĐLKH-P4 ngày 07/05/2012 của Công ty Điện lực Khánh Hòa

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn theo Quyết định số 6945/QĐ – EVN CPC ngày 31/07/2019 của Tổng công ty Điện lực Miền Trung

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn theo Quyết định số 2608/QĐ – EVN SPC ngày 03/09/2015 của Tổng công ty Điện lực Miền Nam

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn theo Quyết định số 3370/EVN HCMC – KT ngày 04/09/2018 của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn theo Quyết định số 62/QĐ – EVN ngày 05/05/2017 của Tập đoàn điện lực Việt Nam

và máy biến áp của SANAKY còn đang áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng: ISO 14001-2015; ISO 9001:2015.