x

Đầu tư công 2021-2025: Dự án trọng điểm quốc gia chưa thấy hình dáng, danh mục ở đâu

(Thanh tra) – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia phải đẩy mạnh hơn nữa. Bởi “không chuẩn bị tốt, không có danh mục thì có tiền cũng không giao vốn được”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, báo cáo của Chính phủ bỏ sót một nội dung rất quan trọng là công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức triển khai Luật Đầu tư công

 

Ngày 13/7, tiếp tục phiên họp thứ 58, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; kế hoạch tài chính; kế hoạch vay, trả nợ công và kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025.

Dự kiến bố trí 183 nghìn tỷ đồng đầu tư các dự án quan trọng quốc gia

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự kiến vốn cho cả giai đoạn 2021-2025 là 2,87 triệu tỷ đồng.

Trong tổng số vốn đầu tư công trung này, dự kiến bố trí 100 nghìn tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 50 nghìn tỷ đồng, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 30 nghìn tỷ đồng và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững 20 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, Chính phủ dự kiến bố trí khoảng 183,253 nghìn tỷ đồng từ ngân sách Trung ương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia.

Dự kiến giành 65,795 nghìn tỷ đồng cho 2 dự án chuyển tiếp và khởi công mới 1 dự án đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, đó là giải phóng mặt bằng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, đường bộ cao tốc Bắc – Nam tuyến phía Đông giai đoạn 1, dự án hồ chứa nước của Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Khoảng 38 nghìn tỷ đồng để đầu tư các đoạn tuyến thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2. Số vốn còn lại khoảng 78,79 nghìn tỷ đồng để đầu tư các dự án đường bộ cao tốc khác.

Không chuẩn bị tốt, không có danh mụccó tiền cũng không giao vốn được

Nêu ý kiến, một số Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Chính phủ cần có tổng kết việc thực hiện đầu tư công theo kế hoạch 5 năm, rút ra các bài học, nhận định rõ các tồn tại, hạn chế và kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật Đầu tư công.

Toàn cảnh phiên họp thứ 58 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Đ.X

hủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, báo cáo của Chính phủ bỏ sót một nội dung rất quan trọng là công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức triển khai Luật Đầu tư công.

“700 dự án nhưng đến nay chưa thấy chuẩn bị gì, trong thẩm tra cũng rất lo ngại, nhất là dự án trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia chưa thấy hình dáng, chưa thấy danh mục dự án ở đâu. Xoay đi, xoay lại là gần hết năm thứ nhất của kế hoạch 5 năm rồi. Sau này chậm là do chúng ta”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Từ đó, ông cho rằng, công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia phải đẩy mạnh hơn nữa. “Không chuẩn bị tốt, không có danh mục thì có tiền cũng không giao vốn được”, Chủ tịch Quốc hội nói thêm.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ quan ngại khi nợ địa phương tăng 2,7 lần, vì vậy cần xem lại khả năng trả nợ của địa phương đến đâu? Ông cũng nêu rõ quan điểm, có những nhiệm vụ chi của địa phương nhưng Trung ương vẫn phải lo, như chi giải phóng mặt bằng xây dựng đường cao tốc. Về tỷ lệ điều tiết cần bám sát Luật Ngân sách Nhà nước.

Mục tiêu tổng thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 khoảng 8,3 triệu tỷ đồng

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về cơ bản thống nhất các chỉ tiêu kinh tế- xã hội 5 năm tới.

Tổng thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 khoảng 8,3 triệu tỷ đồng, gấp khoảng 1,2 lần giai đoạn 2016-2020, tương ứng với mức tăng của giai đoạn trước. Tỷ lệ huy động vào ngân sách Nhà nước bình quân khoảng 16%, trong đó từ thuế phí khoảng 13,4%.

Tổng chi là 10,26 triệu tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 2,87 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28%, trong tổ chức thực hiện thì phấn đấu đạt 29%, chi thường xuyên khoảng 6,4 triệu tỷ đồng, phấn đấu vào khoảng 60%.

Tỷ lệ bội chi thì bình quân là 3,7% GDP, trần nợ công không quá 60%, nợ Chính phủ không quá 50% GDP. Nợ nước ngoài quốc gia khoảng 45%. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách bình quân không quá 25%.