x

Hà Nội tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Chiều 24-6, tại Hội nghị giao ban trực tuyến UBND thành phố Hà Nội thường kỳ quý II và 6 tháng đầu năm 2021, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Hương đã báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 thuộc ngân sách địa phương qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội đến ngày 23-6-2021.    

Báo cáo cho biết, tổng số dự án được giao kế hoạch vốn năm 2021 là 4.728 dự án, trong đó ngân sách thành phố năm 2021 là 194 dự án, bao gồm 23 dự án khởi công mới, 171 dự án chuyển tiếp, trong đó có 7 dự án vốn ngoài nước; ngân sách cấp huyện, cấp xã là 4.534 dự án. Tổng số kế hoạch vốn được giao theo Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 9-12-2020 của UBND thành phố Hà Nội (không bao gồm phần giải ngân qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố và ghi thu, ghi chi các dự án BT qua Sở Tài chính) là 42.580 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố là 19.164 tỷ đồng, ngân sách quận,  huyện, xã, phường là 23.415 tỷ đồng.

Tình hình các dự án khởi công mới và dự án chuyển tiếp của ngân sách thành phố tính đến ngày 23-6-2021 chưa đến thanh toán tại kho bạc bao gồm 4 dự án khởi công mới với số vốn 72 tỷ đồng, 51 dự án chuyển tiếp với số vốn 3.109 tỷ đồng được giao kế hoạch năm 2021 nhưng chưa thanh toán. Đến hết ngày 23-6, đối với ngân sách thành phố có 30 đơn vị giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của thành phố, trong đó có 10 đơn vị chưa giải ngân. Đối với ngân sách cấp huyện, cấp xã có 10 đơn vị giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của thành phố.

Đến hết ngày 23-6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách địa phương qua kho bạc (không bao gồm giải ngân qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố và ghi thu, ghi chi nguồn tiền sử dụng đất đối ứng cho các dự án BT) mới chỉ đạt 19,27% kế hoạch, thấp hơn 4,13% so với năm 2020 (năm 2020 là 23,4%). 

Nguyên nhân lớn nhất là do tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19 nên việc thi công công trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặt khác, do thời gian đầu năm kế hoạch, với các dự án khởi công mới và các gói thầu mới thì chủ đầu tư, ban quản lý dự án vẫn đang trong quá trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, đàm phán ký kết hợp đồng rồi mới tiến hành thi công xây dựng nên chưa có hồ sơ gửi kho bạc để tạm ứng hoặc thanh toán.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, bên cạnh các nhiệm vụ được giao, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 được Kho bạc Nhà nước Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội.

Tại hội nghị, đại diện Kho bạc Nhà nước Hà Nội kiến nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần tập trung khôi phục tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đồng thời bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đối với các dự án đã có khối lượng khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ trong thời gian quy định để gửi kho bạc làm thủ tục thanh toán. 

Kho bạc Nhà nước Hà Nội cũng đề xuất UBND thành phố kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết tương tự như Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.