x
CẦU CHÌ TỰ RƠI POLYMER

CẦU CHÌ TỰ RƠI POLYMER

Mô tả sản phẩm

Cầu chì tự rơi polymer 24KV 100A

(VSE-24100)

Cầu chì tự rơi Polymer 24KV 200A

(VSE-24200)

Cầu chì tự rơi Polymer 35KV 100A

(VSE-35100)

Cầu chì tự rơi Polymer 35KV 200A

(VSE-35200)