x
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA 1 BIỂU GIÁ BAO GỒM ĐO XA

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA 1 BIỂU GIÁ BAO GỒM ĐO XA

Mô tả sản phẩm

Công tơ điện tử điện tử 1 pha 10(40)A, 220V, CCX:1 đã bao gồm Module PLC/RF

(đang cấp

điện lực)