x
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA 1 BIỂU GIÁ BAO GỒM ĐO XA

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA 1 BIỂU GIÁ BAO GỒM ĐO XA

Mô tả sản phẩm

Công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá trực tiếp loại 10(100)A, 230/400V, CCX:1 đã bao gồm Module PLC/RF