x
CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA NHIỀU BIỂU GIÁ KHÔNG ĐO XA

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA NHIỀU BIỂU GIÁ KHÔNG ĐO XA

Mô tả sản phẩm

Công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá gián tiếp loại 5(6)A, 230/400V, CCX:1

VSE3T-5

Công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá trực tiếp loại 50(100)A, 230/400V, CCX: 1

VSE3T-50

Công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá trực tiếp loại 10(100)A, 230/400V, CCX: 1

VSE3T-10

Công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá gián tiếp đo 2 chiều loại 5(6)A, (57.7-230)V/(100-400)V, CCX: 1

VSE3T-5B

Công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá trực tiếp đo 2 chiều loại 10(100)A, 230/400V, CCX: 1

VSE3T-10100B