x
MÁY BIẾN ÁP CẤP NGUỒN – NGOÀI TRỜI

MÁY BIẾN ÁP CẤP NGUỒN – NGOÀI TRỜI

Model: HBAN 38,5(24) – 1P(2P); HBAN 12.7-1P

 • Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60076:2004
 • Tần số định mức: 50,60 Hz
 • Số pha/số sứ: 1 pha/1-2 sứ
 • Hệ số điện áp: 1,2 Un(dài hạn)
 • Dung lượng: 50 ÷ 5000 VA
 • Nhiệt độ môi trường: –50C~ +450C
 • Độ cao so với mực nước biển: ≤ 1000m
 • Độ ẩm môi trường: ≤ 98%–không ngưng tụ
 • Độ tăng nhiệt: 600C

Mô tả sản phẩm

Máy biến áp cấp nguồn lắp đặt ngoài trời là máy làm nhiệm vụ biến đổi điện áp cao về các mức điện áp tiêu chuẩn, cấp nguồn nuôi cho các thiết bị sử dụng ở lưới điện trung thế đến 24kV

Thông số kỹ thuật

Máy biến áp cấp nguồn lắp đặt ngoài trời 1 sứ

Máy biến áp cấp nguồn lắp đặt ngoài trời

 • Kiểu/Type: HBAN 24-1P

–        Cấp cách điện định mức/ BIL: 24/60/125 (kV)

–        Điện áp sơ cấp/Rated primary voltage: 22/Ö3; 23/Ö3; 24/Ö3 (kV)

–        Điện áp thứ cấp/Rated secondary voltage: 100Ö3; 110Ö3; 120Ö3; 200Ö3; 220Ö3 (V)

–        Dung sai điện áp thứ cấp: ±10%

–        Tolerance of rated secondary voltage: ±10%

–        Tổ đấu dây/Vector groud: I/i

–        Điện áp ngắn mạch/Impedance voltage: 3,5 – 5%

Máy biến áp cấp nguồn lắp đặt ngoài trời

 

 • Kiểu/Type:HBAN 24-2P

–        Cấp cách điện định mức/ BIL: 24/60/125 (kV)

–        Điện áp sơ cấp/Rated primary voltage: 15; 17; 22; 23; 24(kV)

–        Điện áp thứ cấp/ Rated secondary voltage: 100; 110; 120; 200; 220 (V)

–        Dung sai điện áp thứ cấp: ±10%

–        Tolerance of rated secondary voltage: ±10%

–        Tổ đấu dây/Vector groud: I/i

–        Điện áp ngắn mạch/Impedance voltage: 3,5 – 5%

Máy biến áp cấp nguồn lắp đặt ngoài trời 2 sứ

 

 • Kiểu /Type: HBAN38,5(24)-2P

–        Cấp cách điện định mức/ BIL: 38,5/80/180 (kV)

–        Điện áp sơ cấp/Rated primary voltage: 15; 22; 24; 35; 36; 38,5 (kV)

–        Điện áp thứ cấp/Rated secondary voltage: 100; 110; 120; 200; 220 (V)

–        Dung sai điện áp thứ cấp: ± 10%

–        Tolerance of  rated secondary voltge: ± 10%

–        Tổ đấu dây/Vector groud: I/i

–        Điện áp ngắn mạch/Impedance voltage: 3,5 – 5%

Có thể bạn quan tâm thêm : Máy biến dòng đo lường trung thế đúc Epoxy – ngoài trời, Máy biến dòng hạ thế – trong nhà, Máy biến điện áp đo lường trung thế đúc Epoxy – trong nhà