x
MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP CÁCH ĐIỆN DẦU – NGOÀI TRỜI

MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP CÁCH ĐIỆN DẦU – NGOÀI TRỜI

Model: HCT 12-X; HCT 24-X; HCT 38,5-X

  • Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC-60044-2:2003; TCVN 7697-2:2007; IEC 61869-3:2011; TCVN 11845-3:2017
  • Tần số định mức: 50,60 Hz
  • Cấp cách điện định mức: 38,5/70/170 kV ÷ 40,5/90/190 kV, 24/60/125 kV
  • Dòng điện thứ cấp: 5A;1A
  • Nhiệt độ môi trường: –50C~ +450C
  • Độ cao so với mực nước biển: ≤ 1000m
  • Độ ẩm môi trường: ≤ 98%–không ngưng tụ
  • Độ tăng nhiệt: 600C

 

Mô tả sản phẩm

Máy biến điện áp cách điện dầu – ngoài trời là hệ thống biến đổi cảm ứng điện từ được dùng để thay đổi dòng điện xoay chiều có điện áp này sang dòng điện xoay chiều với mức điện áp khác. Từ đó, công dụng của loại máy biến áp này là giúp tăng hoặc giảm điện áp của mạng lưới điện

Thông số kỹ thuật

MODEL: HPT 24-1P (2P)

Kiểu

Type

Tỷ số điện áp danh định

Rated voltage ratio (kV)

Kết hợp cấp chính xác

Accuracy class combination

Dung lượng

Burden

(VA)

Giới hạn nhiệt của cuộn dây thứ cấp

Limiting thermal output of secondary winding

Trọng lượng

Weight (kg)

HPT 24-1P

Sơ cấp (primary)

22/Ö3; 23/Ö3; 24/Ö3

Thứ cấp(secondary)

0,1:Ö3; 0,11:Ö3; 0,1:3; 0,11:3

0,2

0,5

0,5/3P

0,2/0,5/3P

0,5/3P/6P

5; 10; 20; 25 30; 50; 75; 100; 150; 200

600C

67

HPT 24-2P

Sơ cấp (primary)

 22; 23; 24

Thứ cấp (secondary)

0,10; 0,11; 0,2; 0,22; 0.23; 0,24

0,2

0,5

0,5/3P

0,2/0,5/3P

0,5/3P/6P

5; 10; 20; 25 30; 50; 75; 100; 150; 200

600C

84

MODEL: HPT 38,5-1P(2P)

Kiểu

Type

Tỷ số điện áp danh định

Rated voltage ratio (kV)

Kết hợp cấp chính xác

Accuracy class combination

Dung lượng

Burden

(VA)

Giới hạn nhiệt của cuộn dây thứ cấp

Limiting thermal output of secondary winding

Trọng lượng

Weight (kg)

HPT 38,5-1P

Sơ cấp (primary)

35/Ö3; 36/Ö3;

38,5/Ö3; 40,5/Ö3

Thứ cấp(secondary)

0,1:Ö3; 0,11:Ö3; 0,1:3; 0,11:3

0,2/3P

0,5/3P

0,2/0,5/3P

5; 10; 20; 25 30; 50; 75; 100; 150; 200

600C

82

HPT 38,5-2P

Sơ cấp (primary)

35; 36; 38,5; 40,5

Thứ cấp (secondary)

0,10; 0,11; 0,2; 0,22; 0.23; 0,24

0,2/3P

0,5/3P

0,2/0,5/3P

5; 10; 20; 25 30; 50; 75; 100; 150; 200

600C

110

Có thể bạn quan tâm thêm : Máy biến điện áp cách điện dầu, Máy biến dòng cách điện dầu – ngoài trời, Máy biến dòng đo lường trung thế đúc Epoxy – ngoài trời, Máy biến điện áp đo lường trung thế đúc Epoxy – ngoài trời